Komunikat z ostatniej chwili

W czasie wernisażu wystaw fotografii archeologicznej zaobserwowano olbrzymie zainteresowanie pary archeologów wirtualnych zafascynowanych wyglądem odtworzonej rzeczywistości z roku 2014.  Obydwoje wyszli wcześniej z wystawy i ślad po nich zaginął. Nie udało się ich odnaleźć ani zlokalizować. Ich zaginiecie łączone jest z tajemniczym zniknięciem  prototypu wehikułu czasu znajdującym się w bazie niedaleko od Vama Veche. Pomimo upływu kilku tygodni nie zlokalizowano dwojga pracowników naukowych ani prototypu wehikułu czasu.

Badania tajemniczego zniknięcia naukowców trwają.